Số ký hiệu : 1522/TB-UBND

Trích yếu : Về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch năm 2019

Lĩnh vực : Lĩnh vực khác

Loại văn bản : Thông báo

Ngày Xuất bản : 25/12/2018