Số ký hiệu : 29/QĐ-UBND

Trích yếu : Về việc tổ chức phân luồng giao thông tại một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Nha Trang

Lĩnh vực : Giao thông

Loại văn bản : Quyết định

Ngày Xuất bản : 16/01/2019