Số ký hiệu : 5671/KH-UBND

Trích yếu : Kế hoạch tổ chức Hội Hoa Xuân Nha Trang - Khánh Hòa năm 2017

Lĩnh vực : Văn hóa

Loại văn bản : Kế hoạch

Ngày Xuất bản : 10/10/2016