Số ký hiệu : 2791/QĐ-UBND

Trích yếu : Về việc công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Lĩnh vực : Hành chính

Loại văn bản : Quyết định

Ngày Xuất bản : 20/09/2016