Số ký hiệu : 6982/BC-UBND

Trích yếu : Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính thành phố Nha Trang năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

Lĩnh vực : Hành chính

Loại văn bản : Báo cáo

Ngày Xuất bản : 30/11/2016