Thông tin văn bản
Số ký hiệu 44/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính thành phố Nha Trang năm 2019
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Loại văn bản Quyết định
Chuyên mục root
Ngày xuất bản 21/01/2019
Loại tài liệu .pdf