Số ký hiệu : 3574/QĐ-UBND

Trích yếu : Về việc công bố thủ tục hành chính cấp huyện thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành kế hoạch và đầu tư trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực : Lĩnh vực khác

Loại văn bản : Quyết định

Ngày Xuất bản : 24/11/2016