Số ký hiệu : 6521/UBND-NV

Trích yếu : Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Lĩnh vực : Lĩnh vực khác

Loại văn bản : Loại khác

Ngày Xuất bản : 18/09/2018