Số ký hiệu : 2533/QĐ-UBND

Trích yếu : Về việc công nhận Báo cáo viên pháp luật thành phố Nha Trang

Lĩnh vực : Lĩnh vực khác

Loại văn bản : Quyết định

Ngày Xuất bản : 09/04/2018