Số ký hiệu : 645/TB-UBND

Trích yếu : Về kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của thành phố 6 tháng đầu năm 2018

Lĩnh vực : Lĩnh vực khác

Loại văn bản : Thông báo

Ngày Xuất bản : 04/07/2018