Số ký hiệu : 188/TB-UBND

Trích yếu : Về kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của thành phố trong quý I năm 2018

Lĩnh vực : Lĩnh vực khác

Loại văn bản : Thông báo

Ngày Xuất bản : 20/03/2018