Số ký hiệu : 3542/QĐ-UBND

Trích yếu : Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Lĩnh vực : Hành chính

Loại văn bản : Quyết định

Ngày Xuất bản : 22/11/2016