Số ký hiệu : 2966/UBND-KH-CA

Trích yếu : Về triển khai thực hiện "Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021" trên địa bàn thành phố Nha Trang

Lĩnh vực : Lĩnh vực khác

Loại văn bản : Kế hoạch

Ngày Xuất bản : 10/05/2018