Số ký hiệu : 1088/QĐ-UBND

Trích yếu : Về việc giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3,4 cho các cơ quan, đơn vị năm 2018

Lĩnh vực : Lĩnh vực khác

Loại văn bản : Quyết định

Ngày Xuất bản : 18/04/2018