Thông tin văn bản
Số ký hiệu 3655/UBND-KT
Trích yếu Về việc thông báo tham gia tuyển chọn và giới thiệu thương hiệu, sản phẩm tham dự Chương trình "Thương hiệu vàng Nông nghiệp Việt Nam năm 2019"
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Loại văn bản Loại khác
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 16/05/2019
Loại tài liệu .pdf