Số ký hiệu : 2619/UBND-VP

Trích yếu : Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang

Lĩnh vực : Hội đồng nhân dân

Loại văn bản : Loại khác

Ngày Xuất bản : 08/05/2017