Số ký hiệu : 3554/QĐ-UBND

Trích yếu : Về việc Ban hành quy chế giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lao động thương binh và xã hội theo cơ chế một cửa liên thông

Lĩnh vực : Lĩnh vực khác

Loại văn bản : Quyết định

Ngày Xuất bản : 23/11/2016