Số ký hiệu : 2377/UBND-NV

Trích yếu : Về việc kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tháng 03 năm 2018

Lĩnh vực : Lĩnh vực khác

Loại văn bản : Loại khác

Ngày Xuất bản : 16/04/2018