Số ký hiệu : 3796/UBND-TCKH

Trích yếu : Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2018

Lĩnh vực : Lĩnh vực khác

Loại văn bản : Báo cáo

Ngày Xuất bản : 07/06/2018