Số ký hiệu : 02/NQ-HĐND

Trích yếu : Nghị quyết về thông qua danh mục đầu tư, xây dựng từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2015

Lĩnh vực : Hội đồng nhân dân

Loại văn bản : Nghị quyết

Ngày Xuất bản : 08/04/2016