Thông tin văn bản
Số ký hiệu 02/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết về thông qua danh mục đầu tư, xây dựng từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2015
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Loại văn bản Nghị quyết
Chuyên mục root
Ngày xuất bản 08/04/2016
Loại tài liệu .PDF