Số ký hiệu : 2983/UBND-NV

Trích yếu : Về việc kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tháng 04 năm 2018

Lĩnh vực : Lĩnh vực khác

Loại văn bản : Loại khác

Ngày Xuất bản : 10/05/2018