Số ký hiệu : 1083/BC-UBND

Trích yếu : Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính của thành phố Nha Trang trong quý I năm 2016

Lĩnh vực : Hành chính

Loại văn bản : Báo cáo

Ngày Xuất bản : 10/03/2016