Số ký hiệu : 6054/UBND-NV

Trích yếu : Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2346/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Lĩnh vực : Lĩnh vực khác

Loại văn bản : Loại khác

Ngày Xuất bản : 08/09/2017