Số ký hiệu : 5813/UBND-VP

Trích yếu : Về việc hỗ trợ thêm cho các hộ kinh doanh chợ Đầm di dời vào chợ mới

Lĩnh vực : Lĩnh vực khác

Loại văn bản : Loại khác

Ngày Xuất bản : 30/08/2017