Số ký hiệu : 1869/UBND

Trích yếu : Về việc trả lời đơn bà Kiều Thị Hoa và ông Lê Đức Duật

Lĩnh vực : Lĩnh vực khác

Loại văn bản : Loại khác

Ngày Xuất bản : 26/03/2018