Số ký hiệu : 847/TB-UBND

Trích yếu : Thông báo phân công nhiệm vụ của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang

Lĩnh vực : Hành chính

Loại văn bản : Thông báo

Ngày Xuất bản : 25/09/2015