Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 04/03/2018]
[Đăng ngày 16/08/2017]
Luật tiếp cận thông tin được Quốc hội thông qua ngày 6/4/2016. Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 19/4/2016. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018.
[Đăng ngày 16/08/2017]
Luật tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 18/11/2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018.
[Đăng ngày 15/08/2017]
Bộ luật tố tụng hình sự được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 27/11/2015; Luật được Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 09/12/2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2016.
[Đăng ngày 02/12/2016]
  Luật An toàn thực phẩm đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010. Để các tổ chức sản xuất, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng biết một số quy định của pháp luật về Luật An toàn thực phẩm
[Đăng ngày 16/11/2016]
[Đăng ngày 26/07/2016]
Luật Thú y đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015. Để người dân hiểu và nắm được các quy định của Nhà nước trong chăn nuôi, từ đó nâng cao ý thức chấp hành các quy định của Luật Thú y nhằm hướng tới  xây dựng ngành chăn nuôi sạch, đảm bảo an toàn để bảo vệ sức khỏe mọi người và vì một môi trường xanh trong chăn nuôi, 

[Đăng ngày 26/07/2016]
Luật Du lịch đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005. Để nhân dân biết và tuân thủ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh du lịch, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố xin trích tuyên truyền phổ biến một số điều của Luật Du lịch và Nghị định 158/2013-NĐ-CP ngày 12/11/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.

[Đăng ngày 25/07/2016]
Nhằm giáo dục cho công dân về kiến thức quốc phòng và an ninh để phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống dựng nước và giữ nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tự giác thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Luật Giáo dục Quốc phòng – An ninh đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2013. Sau đây xin trích tuyên truyền đến cán bộ, nhân dân thành phố Nha Trang một số Điều của Luật Giáo dục Quốc phòng – An ninh năm 2013.

[Đăng ngày 11/06/2016]
Để chấp hành nghiêm túc các chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng. Ngày 27 tháng 11 năm 2015, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 đã thông qua Bộ Luật hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tại Chương XXIII Mục 1 có quy định về các tội phạm tham nhũng, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố xin trích tuyên truyền một số Điều của Bộ Luật hình sự, Luật Tố cáo, Luật Khiếu nại.
12

Ban can tai Flash Player de xem duoc Clip nay.
Số người truy cập: 4466734
Đang online: 151
Báo giá bếp từ nhập khẩu, Khuyến mãi Bep tu am nhập khẩu, Showroom May rua bat am tu giá rẻ, Giá bep tu duc siêu bền,