Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày: 08/07/2016]
UBND thành phố Nha Trang chỉ đạo khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong giải quyết hồ sơ trên phần mềm Một cửa điện tử
UBND thành phố Nha Trang đã ban hành Công văn số 2745/UBND-NV ngày 07/6/2016 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện một số giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân trên phần mềm Một cửa điện tử, cụ thể như sau:
1. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường chỉ đạo, quán triệt đến các cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị về việc thực hiện nghiêm Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa; thường xuyên kiểm tra cụ thể trên các hồ sơ để kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các trường hợp tiếp nhận, giải quyết hồ sơ không đúng quy định. Nghiêm cấm việc yêu cầu công dân nộp thêm giấy tờ, nộp quá số lượng hồ sơ, tài liệu đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố; thực hiện hướng dẫn hồ sơ lần đầu, yêu cầu bổ sung hồ sơ, từ chối giải quyết hồ sơ, tự tiện đặt ra các yêu cầu, các khâu công việc không đúng quy định của thủ tục hành chính. 
Nếu cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục vi phạm, cần làm rõ trách nhiệm và xem xét xử lý kỷ luật theo đúng quy định. Nếu không chủ động phát hiện hoặc phát hiện nhưng không xử lý nghiêm, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trước UBND thành phố và UBND tỉnh.
2. Các cơ quan chuyên môn chủ động tiến hành rà soát các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực phụ trách đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố để xây dựng quy trình cụ thể và cập nhật thống nhất, đồng bộ trên Phần mềm một cửa điện tử của thành phố.
UBND các xã, phường tiến hành rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố để xây dựng quy trình cụ thể, gửi Phòng Nội vụ thành phố để tổng hợp, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan cập nhật vào Phần mềm một cửa điện tử của xã, phường.
3. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phải gương mẫu trực tiếp tham gia tác nghiệp đúng quy định trong việc xử lý hồ sơ trên Phần mềm một cửa điện tử (không ủy quyền cho công chức thực hiện thay). Không để xảy ra tình trạng hồ sơ được xử lý mang tính đối phó, thiếu thống nhất, làm sai lệch thông tin, gây khó khăn cho việc tra cứu của người dân, doanh nghiệp và việc tổng hợp phục vụ chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố, UBND tỉnh.
4. Không tự ý xây dựng, tiếp nhận phần mềm nghiệp vụ nếu chưa có ý kiến tham gia, thẩm định của Sở Thông tin và Truyền thông. Toàn bộ hồ sơ thực hiện cơ chế một cửa, một của liên thông phải được tiếp nhận, luân chuyển, xử lý, trả kết quả trên Phần mềm một cửa điện tử; chỉ xuất cho công dân Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả từ Phần mềm một cửa điện tử để thống nhất một đầu mối và mã số tra cứu tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ qua mạng Internet, tạo thuận lợi cho việc triển khai thống nhất ứng dụng tin nhắn thông báo kết quả giải quyết hồ sơ cho công dân qua mạng di động.
Đồng thời, UBND thành phố đã giao Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố: chủ trì xây dựng, triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm về kiến thức, kỹ năng công nghệ thông tin, nhất là kỹ năng sử dụng các ứng dụng dùng chung của tỉnh cho cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị của thành phố và UBND các xã, phường; Phòng Nội vụ thành phố chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa, tăng cường kiểm tra đột xuất nhằm tham mưu chấn chỉnh, xử lý kịp thời các vi phạm trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và trong công tác cải cách hành chính.

Kim Trâm – Phòng Nội vụ

CÁC TIN KHÁC
Ban can tai Flash Player de xem duoc Clip nay.
Số người truy cập: 3363829
Đang online: 158
Báo giá bếp từ nhập khẩu, Khuyến mãi Bep tu am nhập khẩu, Showroom May rua bat am tu giá rẻ, Giá bep tu duc siêu bền,