Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày: 13/06/2016]
Chiều ngày 08/6/2016, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính thành phố Nha Trang đã tổ chức cuộc họp nhằm đánh giá tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính trong 6 tháng đầu năm 2016 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm. Ông Nguyễn Văn Danh, Chủ tịch UBND thành phố - Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính chủ trì cuộc họp.
Tại cuộc họp, ông Trần Văn Võ Thịnh, Trưởng phòng Nội vụ - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo đã thông qua báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính của thành phố trong 6 tháng đầu năm và những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong công tác cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2016. Các thành viên Ban Chỉ đạo đã thống nhất với nội dung báo cáo, đánh giá của Phòng Nội vụ, đồng thời đề xuất về một số giải pháp cần triển khai thực hiện trong thời gian đến đển nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính của thành phố.


Các thành viên Ban Chỉ đạo góp ý về tình hình thực hiện 
công tác cải cách hành chính của thành phố


Kết luận cuộc họp, Nguyễn Văn Danh, Chủ tịch UBND thành phố - Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị mình; đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động nghiên cứu, đề xuất và triển khai các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác cải cách hành chính của thành phố, đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ cho tổ chức, công dân; nghiên cứu, đề xuất giải pháp triển khai việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến ở mức độ 3, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính.

Kim Trâm-P.Nội vụ

CÁC TIN KHÁC
Ban can tai Flash Player de xem duoc Clip nay.
Số người truy cập: 3518116
Đang online: 73
Báo giá bếp từ nhập khẩu, Khuyến mãi Bep tu am nhập khẩu, Showroom May rua bat am tu giá rẻ, Giá bep tu duc siêu bền,