Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày: 18/12/2013]

CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ

NGUYỄN VĂN DANH

Chủ tịch UBND thành phố

058 3627601

nvdanh@khanhhoa.gov.vn

LÊ HUY TOÀN

Phó Chủ tịch UBND

058 3627603

lhtoan@khanhhoa.gov.vn

NGUYỄN ANH TUẤN

Phó Chủ tịch UBND

058 3627605

natuan.nt@khanhhoa.gov.vn

NGUYỄN SỸ KHÁNH

Phó Chủ tịch UBND

058 3627604

nskhanh@khanhhoa.gov.vnTHÀNH VIÊN UBND THÀNH PHỐ

ĐINH VĂN CƯỜNG

Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin

058 3521808

dvcuong@khanhhoa.gov.vn

NGUYỄN CHÍ DANH

Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường

058 3522693

ncdanh@khanhhoa.gov.vn

TRẦN NGUYÊN LẬP

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

058 3821194

tnlap@khanhhoa.gov.vn

LÊ THỊ MAI LOAN

Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

058 3525102

ltmloan@khanhhoa.gov.vn

BÙI ĐỨC MỸ

Chánh Thanh tra thành phố

058 3601340

bdmy@khanhhoa.gov.vn

NGUYỄN VĂN NGÀN

Trưởng Công an thành phố

058 3514088

nvngan.nt@khanhhoa.gov.vn

LÊ THANH SƠN

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự

058 3822945
ltson@khanhhoa.gov.vn

NGUYỄN VĂN THIỆN

Chánh Văn phòng HĐND và UBND

058 3527608

nvthien.nt@khanhhoa.gov.vn

TRẦN VĂN VÕ THỊNH

Trưởng phòng Nội vụ thành phố

058 3501775

tvvthinh@khanhhoa.gov.vn

ĐÀO THANH TÙNG

Trưởng phòng Kinh tế thành phố

058 3521686

dttung01.nt@khanhhoa.gov.vn

LÊ TIẾN VĨNH

Giám đốc Ban Quản lý dịch vụ công ích

058 3525961

ltvinh.nt@khanhhoa.gov.vn
CÁC TIN KHÁC
Ban can tai Flash Player de xem duoc Clip nay.
Số người truy cập: 3059747
Đang online: 101
Báo giá bếp từ nhập khẩu, Khuyến mãi Bep tu am nhập khẩu, Showroom May rua bat am tu giá rẻ, Giá bep tu duc siêu bền,