Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày: 27/10/2016]
Chiều ngày 20/10/2016, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính thành phố Nha Trang đã tổ chức cuộc họp nhằm đánh giá tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính trong 9 tháng đầu năm 2016 và đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV năm 2016. Ông Nguyễn Văn Danh, Chủ tịch UBND thành phố - Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính chủ trì cuộc họp.
Tại cuộc họp, ông Trần Văn Võ Thịnh, Trưởng phòng Nội vụ - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo đã thông qua báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính của thành phố trong 9 tháng đầu năm và những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong quý IV năm 2016. Các thành viên Ban Chỉ đạo đã thống nhất với nội dung báo cáo, đồng thời đề xuất về một số nhiệm vụ và giải pháp cần triển khai thực hiện để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính của thành phố trong những tháng còn lại của năm 2016.


Ông Trần Văn Võ Thịnh, Trưởng phòng Nội vụ - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC
thông qua  tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính của thành phố trong 9 tháng đầu năm 2016


Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Văn Danh, Chủ tịch UBND thành phố - Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị mình, trực tiếp tham gia tác nghiệp trên các phần mềm theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 345/TB-UBND ngày 08/7/2016 và Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 29/8/2016, thường xuyên theo dõi, kiểm tra các công chức, nhân viên thuộc quyền quản lý trong việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cho tổ chức, công dân; đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm rà soát, đề xuất mua sắm thêm các trang thiết bị tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thành phố để phục vụ việc tạo lập hồ sơ điện tử theo chỉ đạo của UBND tỉnh; thực hiện nghiêm túc quy định về việc thông báo bổ sung hồ sơ, thông báo hẹn lại thời gian trả kết quả, thông báo từ chối giải quyết hồ sơ theo Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh; quan tâm rà soát, đơn giản hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm Một cửa điện tử, hạn chế tình trạng hồ sơ trễ hạn.

Kim Trâm – Phòng Nội vụ

CÁC TIN KHÁC
Ban can tai Flash Player de xem duoc Clip nay.
Số người truy cập: 3374779
Đang online: 95
Báo giá bếp từ nhập khẩu, Khuyến mãi Bep tu am nhập khẩu, Showroom May rua bat am tu giá rẻ, Giá bep tu duc siêu bền,