Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày: 28/01/2016]
Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình tổng thể Cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020 ban hành ngày 08 tháng 11 năm 2011; với 5 mục tiêu, 6 nội dung, 39 nhiệm vụ và 7 giải pháp; được chia thành 2 giai đoạn 2011 - 2015 và 2016 - 2020. Căn cứ Nghị quyết trên và tình hình thực tế địa phương, ngày 18/12/2011 Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà ban hành Chương trình cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011 – 2020 tại Quyết định số 3377/QĐ-UBND; với 4 mục tiêu chung cho cả giai đoạn 2011 - 2020; 12 mục tiêu cụ thể, 7 nội dung, 6 nhiệm vụ và 7 giải pháp cho giai đoạn 2011 - 2015. 
Sau 5 năm thực hiện, công tác cải cách hành chính tỉnh Khánh Hoà đã có những chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả quan trọng. 
Trước hết, là công tác chỉ đạo điều hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh, của lãnh đạo các sở, ngành và địa phương; từ kế hoạch chung, các sở, ngành, địa phương ban hành Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm, sát với tình hình thực tế của từng ngành, địa phương phù hợp với các Chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và xu thế phát triển của từng giai đoạn cụ thể, đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ các mục tiêu đề ra. 
Điểm nổi bật là trong quá trình chỉ đạo điều hành công tác cải cách hành chính, nhiều sáng kiến đã được phát hiện và nhân rộng, đem lại chuyển biến mạnh mẽ về kết quả thực hiện. Ngành Y tế đã triển khai một đợt rà soát, cải cách quy trình khám chữa bệnh tại các bệnh viện đa khoa và chuyên khoa, gắn với rà soát, hợp lý hóa bố trí các khu vực chức năng trong bệnh viện, giúp người bệnh thuận lợi nhiều hơn trong tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế. Ngành công an đã phân cấp thẩm quyền tiếp nhận – trả kết quả hồ sơ cấp giấy đăng ký xe mô tô, chứng minh nhân dân cho công an cấp huyện; đến tận nhà làm thủ tục cấp chứng minh nhân dân cho người già yếu, khuyết tật.
Từ năm 2012, một số đơn vị cấp xã thuộc thị xã Ninh Hòa đã thực hiện liên thông đăng ký khai sinh – hộ khẩu – bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. Các đơn vị cấp xã thuộc Diên Khánh đã xây dựng các biểu mẫu, tờ khai có điền thông tin mẫu để người dân tham khảo, hoàn thiện hồ sơ thủ tục. Uỷ ban nhân dân thành phố Nha Trang đã triển khai thí điểm Đề án tăng cường trí thức trẻ làm Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã. Uỷ ban nhân dân huyện Vạn Ninh đã đưa vào vận hành hệ thống giao ban trực tuyến đến tận cấp xã từ cuối năm 2014; đây là huyện đầu tiên có thể kết nối các cuộc họp, hội nghị trực tuyến từ Chính phủ cho đến tận Uỷ ban nhân dân cấp xã. 
Các lĩnh vực thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội của tỉnh là các đơn vị tiên phong thí điểm các cơ chế, giải pháp mới của Trung ương, đặc biệt là hiện đại hóa hành chính.
Từ kết quả cuộc thi “Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính của công chức, viên chức trẻ”, đã đưa vào thực tiễn các giải pháp: thí điểm kết hợp phương thức từ xa và trực tiếp bồi dưỡng Chương trình công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức cấp xã; chuyển phát nhanh kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các sở, ngành, địa phương; điện tử hóa và tích hợp các biểu mẫu ISO trên Phần mềm một cửa điện tử; xây dựng phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Nhiều sáng kiến khác từ quá trình chỉ đạo điều hành của tỉnh và từ thực tiễn của cơ sở đã và đang phát huy tác động tích cực, góp phần đẩy nhanh tiến trình cải cách hành chính, phục vụ ngày càng tốt hơn cho Nhân dân. 
Quá trình triển khai công tác cải cách hành chính 05 năm qua, đến nay thể chế quản lý nhà nước về cải cách hành chính tại tỉnh Khánh Hòa đã được xây dựng khá đồng bộ, bảo đảm để Uỷ ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện, kiểm soát công tác cải cách hành chính từ khâu lập chương trình, kế hoạch đến tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả đầu ra của cải cách hành chính. Toàn bộ 07 giải pháp bảo đảm cải cách hành chính đã được vận dụng khá hiệu quả tại hầu hết cơ quan, đơn vị, địa phương; tạo động lực hoàn thành sớm nhiều mục tiêu quan trọng đã đề ra.
Về cải cách thể chế, thể chế là cơ sở pháp lý định hướng cho thực tiễn phát triển; đồng thời từ sự phát triển của thực tiễn được đúc rút bổ sung cho sự hoàn thiện các thể chế; quá trình này luôn được lặp đi lặp lại. Trong công tác cải cách hành chính, để cho một nền hành chính thông suốt và hiệu quả thì cải cách thể chế là khâu đầu tiên hết sức quan trọng tạo nên sự đồng bộ, thống nhất; phải thường xuyên cập nhật, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ cho phù hợp với thực tiễn và từng hoàn cảnh hành chính cụ thể.
Tại tỉnh Khánh Hoà, những năm qua các sở, ngành đã tích cực tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh đẩy nhanh quá trình hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách. Đặc biệt trên các lĩnh vực nhạy cảm như: Đầu tư, kinh doanh, xây dựng, dất đai, tài nguyên – Môi trường để tạo thuận lợi tối đa cho nhà đầu tư, rút ngắn thời gian giải quyết, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan hành chính.
Thể chế về quản lý cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã theo phân cấp cũng đã được tỉnh ban hành đầy đủ.
Việc cụ thể hóa và hoàn thiện hệ thống quy định, chính sách quản lý hướng về 04 chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm của tỉnh (Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Chương trình phát triển nguồn nhân lực; Chương trình phát triển đô thị; Chương trình phát triển kinh tế - xã hội miền núi) góp phần quan trọng duy trì và thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh; cải thiện môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch và bình đẳng; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.
Về cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính 
Thủ tục hành chính ở đây là những quy trình giải quyết công việc cho tổ chức và công dân, là yếu tố trung gian giao tiếp giữa tổ chức và công dân với cơ quan nhà nước. Thủ tục hành chính đơn giản, dễ hiểu tạo thuận lợi cho tổ chức và công dân; và ngược lại, thủ tục hành chính rườm rà, phức tạp, khó hiểu sẽ làm phiền hà, tốn kém cho người dân. Đồng thời, mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước cao hay không chính từ việc giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân. Vì vậy, việc cải cách thủ tục hành chính luôn là là vấn đề bức thiết, đặt ra cho các cơ quan nhà nước phải thường xuyên rà soát, cải tiến, thay đổi phương thức phục vụ, . . .
Những năm qua, tỉnh Khánh Hoà đã thực hiện nhiều giải pháp cải cách được sự đồng tình, ủng hộ của người dân, doanh nghiệp như: đến tận nơi làm thủ tục; phân cấp trách nhiệm thực hiện cho cấp huyện, cấp xã; rút ngắn thời gian giải quyết; thay đổi hình thức thực hiện thủ tục từ đăng ký sang thông báo, liên thông quy trình thủ tục; giảm giấy tờ, biểu mẫu hồ sơ; bãi bỏ thủ tục không cần thiết. 
Tỉnh đã ban hành 86 quyết định công bố thủ tục hành chính, trong đó 740 thủ tục hành chính ban hành mới, 792 thủ tục sửa đổi, bổ sung, 936 thủ tục bị bãi bỏ. Hiện nay, bộ thủ tục hành chính ở địa phương gồm 1.515  thủ tục. Tất cả thủ tục hành chính đều được công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Cổng thông tin điện tử cải cách hành chính tỉnh (cchc.khanhhoa.gov.vn) , Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời được niêm yết đầy đủ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 
Trong năm 2014, chỉ qua việc đơn giản hóa, cắt giảm thành phần hồ sơ 03 thủ tục hành chính: Thủ tục cấp biển hiệu xe ô tô đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch; Thủ tục đổi Giấy phép lái xe; Thủ tục chứng thực các loại hợp đồng giao dịch tại cấp xã đã giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính hơn 30%. Đặc biệt, bỏ yêu cầu nộp ảnh màu 3x4 trong thủ tục đổi Giấy phép lái xe đã giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính từ 7.364.420.300 đồng/năm xuống còn 5.711.522.400 đồng/năm (tiết kiệm được 1.652.897.900 đồng/năm cho người dân).
Với quyết tâm cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, Uỷ ban nhân dân tỉnh cũng đã công bố danh mục 562 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở được cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Trong danh mục này, nhiều thủ tục giảm từ 50% đến trên 80% thời gian giải quyết so với quy định hiện hành của Trung ương. Có 65 thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký kinh doanh giảm từ 7 hoặc 5 ngày xuống còn 03 ngày.
Qua 05 năm, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính đã tiếp nhận, xử lý và phối hợp tham mưu xử lý 264 phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính. Cổng thông tin điện tử Cải cách hành chính tỉnh đã tiếp nhận, giải đáp kịp thời 11 ý kiến vướng mắc của bạn đọc liên quan đến thủ tục hành chính và quản lý nhà nước.
Về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông
Cơ chế một cửa, Cơ chế một cửa liên thông là quy trình giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân của một cơ quan hành chính nhà nước, hoặc của sự phối hợp nhiều cơ quan hành chính nhà nước. 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa hay một cửa liên thông là nơi diễn ra giao tiếp hàng ngày giữa người dân với cơ quan nhà nước thông qua các thủ tục hành chính. Vì vậy, phải có Quy chế tổ chức và hoạt động, phải có Quy chế tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính một cách hoàn chỉnh.
Tỉnh Khánh Hoà đã chỉ đạo triển khai toàn diện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại 100% cơ quan hành chính thuộc tỉnh; 6 cơ quan ngành dọc có nhiều giao dịch thủ tục gồm: Cục Hải quan, Cục Thuế, Bảo hiểm Xã hội, Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước, Công an tỉnh và các đơn vị trực thuộc cũng tích cực triển khai thực hiện. 
Các thủ tục có liên quan đến trách nhiệm phối hợp giải quyết của nhiều cơ quan hành chính đều đã áp dụng cơ chế một cửa liên thông như: đăng ký kinh doanh - đăng ký thuế - khắc dấu; cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh – mã số thuế cho hộ kinh đoanh cá thể; cấp Giấy chứng nhận đầu tư; lĩnh vực đất đai tại cấp tỉnh, cấp huyện; lĩnh vực lao động – thương binh và xã hội; thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; liên thông đăng ký khai sinh – đăng ký hộ khẩu và cấp bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuồi… 
Đến nay, mô hình một cửa hiện đại đã được thực hiện tại 18 sở, ngành; 08 đơn vị cấp huyện; 137 đơn vị cấp xã; như vậy,  tỉnh Khánh Hòa triển khai xong mô hình một cửa hiện đại ở cả ba cấp hành chính địa phương. So với mục tiêu đề ra đến năm 2015 thì đã hoàn thành vượt mức.
Toàn bộ sở, ngành, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã đều thực hiện quản lý quá trình giải quyết hồ sơ, trả kết quả trên Phần mềm một cửa điện tử. Người dân có thể tra cứu thông tin thủ tục, tải biểu mẫu, nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ ngay trên Cổng thông tin tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa. Hồ sơ thủ tục từ khi phát sinh cho đến xử lý, trả kết quả đều được thống kê, tổng hợp trực tuyến trên Phân hệ Kiểm soát thủ tục hành chính; quá trình giải quyết từng hồ sơ được kiểm soát chặt chẽ. 
Đến nay, hầu hết các cơ quan từ cấp tỉnh, đến cấp huyện, cấp xã đã cập nhật được toàn bộ quá trình giải quyết hồ sơ thủ tục, phục vụ cho việc tổng hợp, kết xuất, báo cáo phục vụ chỉ đạo, điều hành bất cứ lúc nào; đặc biệt là phục vụ cho việc tra cứu của công dân, giảm đi lại nhiều lần. Từ quý IV/2015, tỉnh Khánh Hòa chính thức sử dụng số liệu giải quyết hồ sơ trên Phần mềm một cửa điện tử. 
Tiếp tục nâng cao quy trình giải quyết thủ tục hành chính một cách công khai, minh bạch, giảm đi lại, tốn kém của Nhân dân; Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà đã ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3 gồm 473 thủ tục, trong đó có 397 thủ tục hành chính được áp dụng tại các sở, 76 thủ tục hành chính áp dụng tại Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Đến nay, đã có trên 600 hồ sơ điện tử giao dịch trực tuyến thành công tại các sở thuộc tỉnh (tập trung tại các Sở: Công Thương, Giao thông vận tải và Tài chính) và đang tiếp tục gia tăng. Ứng dụng này, lần đầu tiên cho phép người dân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính mà không phụ thuộc vào khoảng cách địa lý; góp phần làm chuyển biến nhận thức và thói quen giao dịch giải quyết thủ tục hành chính của người dân.
Về cải cách tổ chức bộ máy chính quyền địa phương
Thời gian qua, các Sở ngành, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã đã kịp thời ban hành Quy chế làm việc phù hợp với tổ chức mới, phân công rõ nhiệm vụ của các chức danh lãnh đạo, các phòng ban chuyên môn, xác định mối quan hệ phối hợp công tác, lề lối làm việc, tạo chuyển biến rõ rệt về hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Các đơn vị sự nghiệp mới thành lập, kiện toàn cũng nhanh chóng được phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động, tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức, biên chế và tài chính; bảo đảm tính thống nhất về mô hình tổ chức, đổi mới cơ chế hoạt động, cung cấp dịch vụ.
Uỷ ban nhân dân tỉnh cũng đã ban hành Quy định phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân cấp huyện trong quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Quy chế phối hợp giữa các ngành y tế, giáo dục và đào tạo với các huyện, thị xã, thành phố; Quy chế phân công trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp giữa các ngành, địa phương trong quản lý nhà nước về chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; quy chế phối hợp thu hồi nợ thuế; nợ bảo hiểm xã hội. 
Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quy chế theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các văn bản, ý kiến chỉ đạo điều hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh. 
Đã kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện theo Nghị định 24/2014/NĐ-CP và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP của Chính phủ. 
Đề án vị trí việc làm của công chức trong cơ quan hành chính tỉnh Khánh Hòa đã được Bộ Nội vụ thẩm định xong.
Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
Thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”, tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2013-2015. Tập trung đầu tư cho công tác đào tạo chính trị, kiến thức chuyên môn; bồi dưỡng kỹ năng hành chính và đạo đức nghề nghiệp trong thực thi công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn bộ hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.
Đã áp dụng hình thức thi trắc nghiệm trên máy vi tính trong tuyển dụng công chức; rút kinh nghiệm nhân rộng mô hình thi tuyển bổ nhiệm hiệu trưởng các trường học. Đã tổ chức thi nâng ngạch theo nguyên tắc cạnh tranh.
Đối với cấp xã, hầu hết các quy định, chính sách về quản lý cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã đều đã được ban hành theo thẩm quyền, tiêu biểu là: Quy định về tiêu chuẩn cụ thể đối với công chức xã, phường, thị trấn; Quy định tiêu chí xác định số lượng và hướng dẫn việc kiêm nhiệm, bố trí các chức danh cán bộ, công chức cấp xã; Quy định về một số nội dung quản lý cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã và tiêu chuẩn cho từng chức danh công chức cấp xã; Quy định về xử lý kỷ luật cán bộ cấp xã; Quy định về việc quản lý người hoạt động không chuyên trách giữ các chức danh thuộc Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn; Quy định số lượng người hoạt động không chuyên trách và việc bố trí, bố trí kiêm nhiệm bắt buộc chức danh không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố,...
Đến 31/12/2014, toàn tỉnh có 2.649 cán bộ, công chức cấp xã (1.428 cán bộ và 1.221 công chức); trong đó, 1.193/1.221 công chức cấp xã (tỷ lệ 98%) và 1.358/1.428 cán bộ cấp xã đạt chuẩn (tỷ lệ 95%); vượt chỉ tiêu đã đề ra tại Chương trình Cải cách hành chính tỉnh giai đoạn 2011 – 2020. 
Những đổi mới trong tuyển dụng, quản lý, sử dụng đã đưa công tác cán bộ, công chức ngày càng đi vào nề nếp, góp phần nâng cao chất lượng của đội ngũ, bổ sung nhân lực kịp thời để các sở, ngành, địa phương thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ. Qua đó, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới tinh thần và thái độ phục vụ theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại; thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức; tăng tính tự chủ.
Về cải cách tài chính công, tiếp tục thực hiện Luật Ngân sách 2002, việc phân cấp quản lý nguồn thu, nhiệm vụ chi bảo đảm tính minh bạch, dân chủ, công khai trong quản lý ngân sách. Các Sở, ngành, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã căn cứ nội dung, định mức và dự toán ngân sách được giao để tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ một cách chủ động, kịp thời, đúng mục đích và tiết kiệm, khắc phục tình trạng xin – cho. 
Đã thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho 205/205 cơ quan hành chính, trong đó cấp tỉnh 55/55 đơn vị, cấp huyện 150/150 đơn vị, đạt tỷ lệ 100%. Tất cả các cơ quan, địa phương đã xây dựng và thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản; chủ động trong sử dụng kinh phí thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao tiết kiệm, hiệu quả, tạo nguồn tăng thu nhập cho cán bộ, công chức. Trong năm 2014, đã có 39/137 xã, phường, thị trấn triển khai khoán kinh phí hành chính.
Tổng số đơn vị đã giao quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP là 680/680 đơn vị, trong đó: 19 đơn vị tự đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động; 128 đơn vị tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động; 533 đơn vị do NSNN bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động. 
Về hiện đại hóa hành chính
Đến nay, toàn bộ các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố và một số đơn vị cấp xã đã có Cổng thông tin điện tử trên mạng Internet, phục vụ cho việc cập nhật, công khai cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, chỉ đạo điều hành và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho công dân. Cổng thông tin điện tử tỉnh, Cổng thông tin điện tử Cải cách hành chính tỉnh thực hiện tốt chức năng được giao, phục vụ đắc lực cho hoạt động chỉ đạo, điều hành của tỉnh. Đã có 20/20 cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh, 08/08 huyện, thị xã, thành phố và 137/137 xã, phường, thị trấn có Cổng thông tin Tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa để công khai thủ tục hành chính, cung cấp biểu mẫu, phục vụ tra cứu tiến độ giải quyết hồ sơ, nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3 cho công dân. 
Tỉnh đã triển khai phần mềm Quản lý văn bản và điều hành (E-Office) cho tất cả các cơ quan cấp tỉnh, cơ quan ngành dọc cấp tỉnh, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã. Phối hợp Ban Cơ yếu Chính phủ cấp sử dụng 443 chứng thư số chuyên dùng (bao gồm 285 chứng thư số cơ quan và 158 chứng thư số cá nhân). Quy định danh mục 07 loại văn bản được gửi nhận giữa các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh hoàn toàn dưới dạng điện tử. Tính đến ngày 31/5/2015, các cơ quan, đơn vị đã gửi 161.732 và nhận 153.821 văn bản điện tử các loại qua hệ thống E-office liên thông ba cấp. Ứng dụng này giúp tiết kiệm hàng tỷ đồng chi phí văn phòng phẩm, khấu hao tài sản, nhân công và cước phí bưu chính, đặc biệt là tiết kiệm thời gian công văn đi đến; cho phép quản lý văn bản đi đến, giao việc, phối hợp xử lý công việc, kiểm soát, tổng hợp và báo cáo thống kê mọi nơi, mọi lúc, không phụ thuộc thời gian, không gian hay lịch công tác của cán bộ. 
Phần mềm một cửa điện tử được chuyển giao cho các sở, ngành, cấp huyện và cấp xã phục vụ quản lý, xử lý hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị. Phần mềm này đáp ứng yêu cầu tiếp nhận hồ sơ điện tử trực tuyến qua mạng Internet ở mức độ 3 trở lên, quản lý toàn bộ quá trình, lưu chuyển hồ sơ điện tử trong nội bộ cơ quan hành chính và giữa các cơ quan hành chính; tổng hợp, kết xuất báo cáo phục vụ kiểm soát hồ sơ trên toàn tỉnh. 
Trong giai đoạn 2011 – 2015, đã triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì, mở rộng và cải tiến 84 hệ thống quản lý chất lượng ISO tại 153 cơ quan hành chính nhà nước. Trong đó, đã hoàn thiện 71 hệ thống tại 140 cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện và được cấp giấy chứng nhận phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008. Thí điểm gắn kết với hệ thống ISO với phần mềm một cửa điện tử cho 13 UBND cấp xã. 
Nhìn chung, sau 05 năm triển khai, công tác cải cách hành chính tại tỉnh Khánh Hòa đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật. Hệ thống thể chế quản lý nhà nước về cải cách hành chính, làm cơ sở pháp lý cho việc triển khai đồng bộ ở sở, ngành, đơn vị, địa phương đã cơ bản hoàn thiện; giúp các cơ quan, đơn vị từng bước nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ đạo thuộc phạm vi chức năng, thẩm quyền.
Các giải pháp bảo đảm cải cách hành chính được triển khai đồng bộ, linh hoạt, sát thực tế; giúp nâng cao năng lực tham mưu, chỉ đạo; tăng cường hiệu quả thực hiện. Từ thực tiễn triển khai cải cách hành chính, các sở, ngành, địa phương đã có nhiều sáng kiến, cách làm tạo đột phá, đẩy nhanh tiến trình thực hiện trên địa bàn tỉnh, được cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân đồng tình, ủng hộ. 
Trên 06 lĩnh vực cải cách hành chính đều thu được kết quả tích cực. Cải cách thủ tục hành chính được triển khai thực chất, hướng về mục tiêu tạo thuận lợi nhiều nhất cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp, giảm phiền hà, giảm chi phí, cải thiện môi trường kinh doanh. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại tỉnh ngày càng hoàn thiện, giúp giải quyết công việc, thủ tục cho người dân, doanh nghiệp ngày càng thuận lợi hơn trước, được Nhân dân đánh giá tích cực. 
Cải cách tổ chức bộ máy đã hoàn thành đúng tiến độ, kết quả triển khai đồng bộ. Hiệu quả tuyển dụng, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức được nâng cao; đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tiếp tục được chuẩn hóa mạnh mẽ. Bộ máy hành chính tỉnh đã có những đổi mới theo hướng hiện đại, nhất là ở khía cạnh tin học hóa quản lý, điều hành và phục vụ Nhân dân.
So với mục tiêu đề ra cho giai đoạn 2011 - 2015 thì có nhiều mục tiêu đã hoàn thành vượt mức, sớm tiến độ. Cụ thể, đã rút ngắn được 30% thời gian giải quyết của 562 thủ tục hành chính (đạt 37% thủ tục và 200% về chỉ tiêu thời gian). Mô hình một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại đã hoàn thành xong ở cả ba cấp hành chính địa phương (so với mục tiêu đề ra thì ở cấp tỉnh đạt 200%, cấp huyện đạt 150%, cấp xã đạt trên 300%). Đề án vị trí việc làm đã hoàn thành đúng tiến độ quy định và đã được Bộ Nội vụ thẩm định xong. Tỷ lệ công chức cấp xã đạt chuẩn ở hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đạt trên 98% (mục tiêu là 80%). Mặc dù theo kế hoạch, việc gửi nhận văn bản điện tử sẽ được triển khai trong giai đoạn 2016 – 2020; tuy nhiên tỉnh Khánh Hòa đã chủ động triển khai trên phạm vi toàn tỉnh từ tháng 11/2014 và đạt kết quả rất tích cực. Đã thực hiện trực tuyến mức độ 3 qua mạng Internet đối với 473 thủ tục hành chính; bước đầu đã thu hút được sự ủng hộ của người dân và doanh nghiệp.
Kết quả khảo sát năm 2014, mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với Thủ tục hành chính đạt 75,96% (mục tiêu là 70%), đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính đạt 74,83% (mục tiêu là 70%), đối với sự phục vụ của các đơn vị sự nghiệp khám chữa bệnh đạt 71,2% (mục tiêu là 60%); cao hơn mục tiêu tại Chương trình tổng thể của Chính phủ.
Đánh giá chung về năng lực quản lý, điều hành và chất lượng phục vụ Nhân dân của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh so với những năm trước đây (2011, 2012); kết quả khảo sát ý kiến 17.093 tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh thấy: có 27 người (0,16%) đánh giá kém hơn trước; 472 người (2,76%) đánh giá không có chuyển biến gì; 3.349 người (19,59%) cho rằng tốt hơn trước nhưng chưa đáng kể; 11.454 người (67,01%) đánh giá tốt hơn nhiều so với trước và 1.791 người (10,48%) nhận định tốt hơn rất nhiều ở hầu hết các cơ quan hành chính.
Như vậy, công tác Cải cách hành chính tỉnh Khánh Hoà những năm qua đã có những bước phát triển tốt, phục vụ ngày càng tốt hơn cho tổ chức và công dân. Năng lực quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước hiệu lực, hiệu quả hơn. Có được kết quả trên, trước hết nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự quyết tâm vào cuộc của lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương; sự tham mưu trách nhiệm và sáng tạo của công chức chuyên môn và đặc biệt là sự ủng hộ, tham gia tích cực của người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Trong đó, phải nhìn nhận rằng đại đa số cơ quan, đơn vị đã có chuyển biến mạnh mẽ, từ chủ yếu là chấp hành sang chủ động, tự giác thực hiện cải cách hành chính vì nhận thức được yêu cầu bức thiết và lợi ích mà công tác cải cách hành chính đem lại đối với sự phát triển ngành, đơn vị, địa phương. Và, cũng nhìn nhận thẳng rằng người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương nào quyết tâm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính thì nơi đó mức độ hài lòng của người dân đánh giá cao hơn; và ngược lại, mức độ hài lòng của người dân thấp hơn.
Song, bên cạnh những kết quả tích cực, nổi bật thì trên từng lĩnh vực, tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương cũng còn tồn tại một số hạn chế. Cụ thể là:
Về cải cách thể chế, việc tham mưu bị phân tán theo chức năng của từng ngành, chưa có sự điều phối để tập trung vào các mục tiêu và nhiệm vụ kinh tế - xã hội trọng điểm. 
Việc đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với đẩy mạnh xã hội hóa triển khai rất chậm vì chưa có quy định, hướng dẫn đầy đủ từ Trung ương.
Về thủ tục hành chính, đến nay vẫn chưa chuẩn hóa được danh mục và nội dung thủ tục hành chính trên các lĩnh vực. Việc thực hiện thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp tại một số cơ quan, đơn vị, lĩnh vực còn những mặt hạn chế. Sự phối hợp giải quyết thủ tục liên thông còn nhiều lúng túng.
Bên cạnh đó, mô hình tổ chức bộ máy lĩnh vực đất đai hiện nay bộc lộ nhiều điểm bất cập, kéo theo việc giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai rất phức tạp, không hợp lý, dễ dẫn đến quá hạn hồ sơ, gây phiền hà cho người dân.
Các quy định cụ thể hóa để triển khai đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập gắn với đẩy mạnh xã hội hóa chưa được các Bộ, ngành Trung ương ban hành đầy đủ. Cơ chế cấp phát ngân sách vẫn chủ yếu dựa trên chỉ tiêu biên chế, chưa căn cứ vào khối lượng, tính chất và kết quả công việc. 
Về ứng dụng công nghệ thông tin, hiện nay một số ngành, đơn vị đang sử dụng các phần mềm ứng dụng do ngành trang bị hoặc tự xây dựng có nhiều bất cập, việc tích hợp các phần mềm này với các ứng dụng dùng chung của tỉnh gặp khó khăn vì không đồng bộ về giải pháp kiến trúc. Hạ tầng công nghệ thông tin có dấu hiệu quá tải. Việc triển khai ISO cho cấp xã chậm so với kế hoạch, mô hình chưa được đổi mới.
Kết quả khảo sát sự hài lòng trong những năm qua cũng tiếp nhận nhiều phản ánh, kiến nghị chưa hài lòng của người dân về thủ tục hành chính, về tinh thần và thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; về chất lượng phục vụ của các đơn vị sự nghiệp cần phải được nghiêm túc tiếp thu và sửa đổi.
Về chủ quan, những hạn chế nói trên phản ánh một thực tế là tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương, dù nhận thức về cải cách hành chính đã có chuyển biến nhưng chưa đủ, hành động chưa thật sự quyết liệt và kịp thời; năng lực tham mưu, điều hành, phối hợp cải cách hành chính còn những mặt hạn chế; chưa rà soát và thực hiện có hiệu quả các giải pháp cải cách hành chính; chưa thực sự sâu sát và nghiêm minh. Người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị, địa phương nhận thức chưa đầy đủ về trách nhiệm của mình đối với chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, về kết quả cải cách hành; về trách nhiệm của cơ quan, đơn vị mình trước cơ quan Nhà nước cấp trên và trước Nhân dân. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn xem nhẹ cải cách hành chính, xem nhẹ trách nhiệm phục vụ; còn trì trệ, chậm đổi mới cả về thái độ lẫn hành vi công vụ. Một số cơ quan chưa nhận thức đúng mức vai trò, vị trí của Bộ phận một cửa trong mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với tổ chức, công dân; do vậy, chưa có sự đầu tư đúng mức, nhất là về năng lực, tính chuyên nghiệp và tinh thần phục vụ của công chức tại bộ phận một cửa.
Về khách quan, việc triển khai nhiều nhiệm vụ cải cách hành chính từ các Bộ, ngành Trung ương còn chậm, không đồng bộ, thiếu thực tế; nhất là về cơ chế, chính sách và thủ tục hành chính. Do vậy, việc cụ thể hóa triển khai ở địa phương gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều vướng mắc, kiến nghị cụ thể, có liên quan đến người dân, tổ chức và doanh nghiệp không được giải đáp, hướng dẫn kịp thời.
Qua 05 năm thực hiện, có thể rút ra một số kinh nghiệm như sau:
Để cải cách hành chính thật sự là khâu đột phá, cần sự thống nhất lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đối với chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính. Chỉ khi nào người đứng đầu thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và tập trung quyết liệt đối với công tác cải cách hành chính thì mới tạo chuyển biến thật sự về nhận thức trong toàn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
Cần đề cao năng lực dự báo, nhận thức rõ mối liên hệ mật thiết giữa cải cách hành chính với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, từ đó xây dựng mục tiêu cải cách hành chính phù hợp với từng giai đoạn, xác định rõ các ưu tiên cải cách. Việc bảo đảm yêu cầu đồng bộ là yếu tố then chốt để thực hiện thắng lợi các mục tiêu cải cách hành chính trọng tâm với thời gian, công sức và chi phí thấp nhất, đồng thời tạo ra các đột phá làm chuyển biến cả bộ máy hành chính.
Cần vận dụng đồng bộ và linh hoạt các giải pháp cải cách hành chính; trong đó yêu cầu chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra liên tục, thường xuyên, sát thực tiễn là yếu tố cơ bản nhất để bảo đảm cải cách hành chính đi đúng định hướng và đạt tiến độ đề ra. Việc kiểm tra phải bảo đảm mục tiêu khắc phục cho được các tồn tại hạn chế. Trong thực tế thời gian qua, một số cơ quan, đơn vị có chuyển biến tích cực là nhờ công tác kiểm tra, đôn đốc được thực hiện kiên trì và quyết liệt.
Phải đánh giá một cách thực chất kết quả cải cách hành chính thông qua lượng hóa và đo lường chính xác kết quả đầu ra, tác động thực sự của cải cách hành chính đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, đánh giá của người dân, tổ chức và doanh nghiệp là một kênh đặc biệt quan trọng.
  Bảo đảm nguồn lực cho công tác cải cách hành chính, tôn vinh và khen thưởng xứng đáng, kịp thời; phát huy dân chủ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để cán bộ, công chức, viên chức năng động, sáng tạo, mạnh dạn đề xuất các sáng kiến cải cách. Huy động sự tham gia, phối hợp của các đoàn thể, tổ chức, cơ quan thông tin đại chúng và các tầng lớp nhân dân trong công tác cải cách hành chính.
Những kinh nghiệm này đã được áp dụng tốt trong thời gian qua, cần tiếp tục được nghiên cứu, áp dụng một cách hiệu quả hơn trong thời gian tới để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 – 2020, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Nguyễn Trọng Thái - Phó Giám đốc Sở Nội vụ
(Nguồn:cchc.khanhhoa.gov.vn)

CÁC TIN KHÁC
Ban can tai Flash Player de xem duoc Clip nay.
Số người truy cập: 3503099
Đang online: 65
Báo giá bếp từ nhập khẩu, Khuyến mãi Bep tu am nhập khẩu, Showroom May rua bat am tu giá rẻ, Giá bep tu duc siêu bền,