Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày: 18/05/2016]
UBND thành phố Nha Trang vừa ban hành Công văn số 2224/UBND-NV ngày 12/5/2016 chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc và UBND các xã, phường nghiêm túc thực hiện các biện pháp nhằm đẩy mạnh hiệu quả công tác cải cách hành chính trong năm 2016, cụ thể như sau:
1. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã phường tổ chức quán triệt toàn bộ Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh, thành phố trong giai đoạn 2016 - 2020 và  năm 2016 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị. Tiến hành tuyên truyền, phổ biến các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh và thành phố một cách thường xuyên, rộng rãi đến người dân, tổ chức và doanh nghiệp bằng nhiều hình thức thiết thực, sinh động. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức đồng thời có trách nhiệm tham gia tuyên truyền, phổ biến về cải cách hành chính đến tầng lớp nhân dân, đặc biệt tranh thủ tuyên truyền thông qua giao dịch công việc, hướng dẫn cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân.
2. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Các cơ quan, đơn vị cần tích cực, chủ động, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng để tìm hiểu, khảo sát nhu cầu thông tin của người dân, tổ chức và doanh nghiệp về các thủ tục, cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, dự án thu hút đầu tư…để cung cấp, giới thiệu đầy đủ thông tin cần thiết, kịp thời giải đáp, hướng dẫn, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, công dân khi có nhu cầu giải quyết công việc. Chủ động cập nhật trên Cổng (Trang) thông tin điện tử hoặc thông báo khi có sự thay đổi về cơ chế, chính sách, thủ tục, quy hoạch, kế hoạch…khuyến khích sự tham gia của người dân đối với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
3. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phải nâng cao trách nhiệm, vai trò lãnh đạo, thường xuyên theo dõi, kiểm tra quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân, đảm bảo thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan, đơn vị đúng theo Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh. Cán bộ, công chức, viên chức khi thụ lý hồ sơ của tổ chức, công dân phải thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ giải quyết hồ sơ, để kịp thời cung cấp thông tin về tiến độ giải quyết hồ sơ khi tổ chức, công dân có nhu cầu tìm hiểu. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng chậm trễ trong giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị mình cũng như chậm trễ trong phối hợp giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính với các cơ quan, đơn vị khác.
4. Thường xuyên rà soát các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết đã được UBND tỉnh công bố để phát hiện những vướng mắc, bất cập, kiến nghị sửa đổi, bổ sung và đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính (chú trọng về quy trình giải quyết, giảm thiểu các giấy tờ, biểu mẫu trùng lắp, không cần thiết). Nghiêm túc thực hiện việc công khai thủ tục hành chính, chủ động cập nhật các thủ tục hành chính mới được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị. Đồng thời công chức, viên chức tại Bộ phận một cửa phải tích cực, chủ động hướng dẫn cho công dân về cách thức tra cứu thông tin thủ tục hành chính, tra cứu tiến độ giải quyết hồ sơ.
5. Chủ động cung cấp đầy đủ các thông tin, số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ thư điện tử để tổ chức, công dân có thể phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, về quá trình giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính khi có nhu cầu và thực hiện tiếp nhận, trả lời thỏa đáng, kịp thời các kiến nghị, phản ánh của tổ chức, công dân. Kịp thời chấn chỉnh, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức, viên chức chậm trễ trong triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính, làm tồn đọng công việc, trễ hạn hồ sơ hoặc có hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu đối với tổ chức, công dân, bị phản ánh, góp ý nhiều lần. Tăng cường kiểm tra và giám sát việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị.
6. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ giải quyết công việc của các cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tổ chức, công dân nắm bắt về danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố và UBND các xã, phường được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến qua mạng Internet ở mức độ 3 và cách thức nộp hồ sơ trực tuyến, chủ động thực hiện các biện pháp thu hút người dân nộp hồ sơ trực tuyến để giảm thời gian và chi phí đi lại của người dân. Tiếp tục triển khai việc chuyển phát nhanh kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thành phố và UBND các xã, phường.
7. Chủ động nghiên cứu, triển khai áp dụng các giải pháp cụ thể, các mô hình, sáng kiến để đẩy mạnh, nâng cao chất lượng cải cách hành chính, đảm bảo hiệu quả, thiết thực, gắn với những vấn đề bức xúc đặt ra từ thực tiễn.
8. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cơ sở đối với công tác cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương. 
Bên cạnh các giải pháp chung nêu trên, UBND thành phố đã giao Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Nha Trang và các cơ quan liên quan xây dựng quy trình giải quyết hồ sơ lĩnh vực đất đai trên phần mềm Một cửa điện tử của thành phố, chủ động tham mưu UBND thành phố thực hiện các biện pháp để đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ trong lĩnh vực đất đai, hạn chế thấp nhất tỷ lệ hồ sơ trễ hạn; giao Văn phòng HĐND và UBND thành phố có trách nhiệm tăng cường theo dõi, kiểm tra các cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận một cửa của thành phố trong thực thi công vụ, đảm bảo việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính đúng quy định, không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà và hướng dẫn nhiều lần khi tổ chức, công dân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính. Phòng Nội vụ thành phố có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, tiến hành kiểm tra đột xuất để kịp thời phát hiện những hạn chế, thiếu sót tại từng cơ quan, đơn vị để kịp thời chấn chỉnh, xử lý và để ra biện pháp khắc phục. 

Kim Trâm

CÁC TIN KHÁC
Ban can tai Flash Player de xem duoc Clip nay.
Số người truy cập: 3514078
Đang online: 203
Báo giá bếp từ nhập khẩu, Khuyến mãi Bep tu am nhập khẩu, Showroom May rua bat am tu giá rẻ, Giá bep tu duc siêu bền,