Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày: 22/02/2017]
Ngày 22/02/2017, tại Hội trường UBND phường Vĩnh, Đảng ủy phường Vĩnh Nguyên đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND – UBND – UBMTTQ phường, các đồng chí trưởng các ban ngành đoàn thể, Tổ dân phố và hơn 520 đảng viên trong toàn Đảng bộ về dự.


Quang cảnh Hội nghị

Sau phần phát biểu khai mạc của lãnh đạo Đảng ủy phường. Hội nghị đã được nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Đảng ủy phường triển khai các Nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4 gồm: Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết  số 05 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết  số 06 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và 2 văn bản của Bộ Chính trị (khóa XII) gồm: Nghị quyết  số 07 về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững; Kết luận số 09 về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016. Theo đó, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII  thể hiện rõ quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn và tư tưởng nhất quán của Đảng ta về tầm quan trọng, đặc biệt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thể hiện tầm nhìn và thái độ của người cộng sản là nghiêm túc, nghiêm khắc, dũng cảm nhìn trực diện vào những biểu hiện và mức độ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
Buổi chiều, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Đảng ủy phường truyền đạt nội dung chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong đó, nhấn mạnh đến ý nghĩa, những điểm mới của Chỉ thị số 05-CT/TW; phân tích những nét lớn trong cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó làm nổi bật một nhân cách lớn, tư tưởng lớn, một tấm gương của đạo đức cách mạng sáng ngời, suốt đời gắn bó máu thịt với nhân dân, hết lòng vì sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng, toàn dân.
Trên cơ sở những nội dung nghị quyết đã được quán triệt tại hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức Đảng phải nghiêm túc quán triệt, chỉ đạo và xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện, nhằm tạo bước chuyển biến về chất trong rèn luyện bản thân, góp phần vào công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của phường trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

Nguyễn Văn Thịnh-P.Vĩnh Nguyên
CÁC TIN KHÁC
Ban can tai Flash Player de xem duoc Clip nay.
Số người truy cập: 3514136
Đang online: 245
Báo giá bếp từ nhập khẩu, Khuyến mãi Bep tu am nhập khẩu, Showroom May rua bat am tu giá rẻ, Giá bep tu duc siêu bền,