Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày: 13/01/2017]
Sáng ngày 12/01/2017, ông Nguyễn Văn Danh – Chủ tịch UBND thành phố - Trưởng ban chỉ đạo Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin thành phố chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, báo cáo tình hình triển khai hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin năm 2016 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2017. Tham dự cuộc họp có các thành viên của Ban chỉ đạo, Lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố.

Qua báo cáo tại cuộc họp, trong năm 2016 UBND thành phố đã ban hành 13 văn bản chỉ đạo về lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, bao gồm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính, triển khai ứng dụng các phần mềm dùng chung như : Một cửa điện tử, hệ thống quản lý văn bản và điều hành (E-Office), tạo sự trao đổi thông tin nhanh chóng, thuận tiện giữa các đơn vị, phòng ban thuộc thành phố, đồng thời triển khai thực hiện kết nối đồng bộ Mạng truyền số liệu chuyên dùng đến các cơ quan, đơn vị và UBND các xã phường. Nhìn chung công tác ứng dụng công nghệ thông tin của thành phố năm 2016 đã thực hiện đầy đủ các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông, tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế cần phải khắc phục trong năm đến. 


Tăng cường công tác triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin
trong quản lý hành chính nhà nước và cải cách hành chính

Về nhiệm vụ năm 2017, cần phải hoàn thành một số nội dung trọng tâm như : Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống mạng toàn thành phố (giai đoạn 3) và dự án họp giao ban trực tuyến từ UBND thành phố đến UBND các xã, phường chuyển tiếp từ năm 2016. Hoàn thành phần mềm Quản lý các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng trong năm 2017 theo phục lục dự án, nhiệm vụ triển khai thực hiện năm 2017. Thực hiện chuyển đổi và cấp mới chứng thư số cơ quan tích hợp Mã số thuế cho 12 cơ quan chuyên môn, 13 đơn vị sự nghiệp và UBND các xã, phường. Thực hiện kiểm tra, rà soát, đảm bảo tốc độ kết nối Mạng truyền số liệu chuyên dùng khi sử dụng các hệ thống thông tin dùng chung tại Văn phòng Một cửa của UBND các xã, phường. Thực hiện kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các đơn vị trong việc sử dụng các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh, thành phố nhất là hệ thống Một cửa điện tử, hệ thống quản lý văn bản và điều hành E-Office, hệ thống thư điện tử công vụ.

Về giải pháp trong năm 2017, cần tiếp tục triển khai áp dụng ký số trên các văn bản điện tử do đơn vị phát hành khi sử dụng hệ thống dùng chung của tỉnh, thành phố. Đảm bảo việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ một cửa điện tử và trả kết quả về các phòng, ban chuyên môn đúng thời gian quy định theo từng lĩnh vực cụ thể. Đảm bảo an ninh thông tin cho hệ thống máy chủ, đường truyền mạng, các hệ thống thông tin dùng chung. Ban hành các văn bản quy định việc lưu trữ văn bản, hồ sơ điện tử. Cân đối, bố trí đủ kinh phí để đảm bảo các đơn vị triển khai thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo kết nối với các hệ thống dùng chung của tỉnh, thành phố.

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Văn Danh yêu cầu các phòng ban, đơn vị phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, triển khai các phần mềm dùng chung trong việc trao đổi văn bản, tài liệu giữa các đơn vị, phòng ban thuộc thành phố; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra, rà soát lỗi, hạn chế còn tồn tại trên các phần mềm để sớm có biện pháp khắc phục; đồng thời tham mưu, ban hành các văn bản chỉ đạo về An toàn thông tin số trong hoạt động trao đổi thông tin giữa các đơn vị, phòng ban trực thuộc thành phố .

Nguyễn Nguyên Anh

CÁC TIN KHÁC
Ban can tai Flash Player de xem duoc Clip nay.
Số người truy cập: 3514133
Đang online: 243
Báo giá bếp từ nhập khẩu, Khuyến mãi Bep tu am nhập khẩu, Showroom May rua bat am tu giá rẻ, Giá bep tu duc siêu bền,