Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày: 03/04/2016]
CHƯƠNG TRÌNH
KỲ HỌP TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2011 - 2016 
CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHA TRANG

A- PHẦN NGHI THỨC KHAI MẠC
- 07 giờ 45 phút: Ổn định tổ chức.
- 08 giờ 00: Chào cờ khai mạc.
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Giới thiệu Chủ tọa điều hành kỳ họp.
- Chủ tọa giới thiệu mời Thư ký kỳ họp
- Thông qua chương trình kỳ họp (biểu quyết).
- Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố khai mạc kỳ họp.

B- PHẦN NỘI DUNG
1. Tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2015 - 2020)
- Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Nha Trang, giai đoạn 2016 - 2020 2. Tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố về Danh mục các công trình đầu tư từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất thành phố năm 2015.
3. Tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố về Kế hoạch Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020
4. Báo cáo thẩm tra về nội dung các Tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố.
Báo cáo thẩm tra của Thường trực HĐND thành phố về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Nha Trang giai đoạn 2016 - 2020
Báo cáo thẩm tra của Thường trực HĐND thành phố về Tờ trình đề nghị thông qua danh mục đầu tư, xây dựng từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2015
Báo cáo thẩm tra của Thường trực HĐND thành phố về Tờ trình dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 (lần thứ 3)
5. Đại biểu thảo luận
6. Thông qua nghị quyết:
- Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020) 
- Nghị quyết về Danh mục các công trình đầu tư từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất thành phố năm 2015
- Nghị quyết về Kế hoạch Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020
7. Báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về tổng kết tình hình hoạt động của Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2011 - 2016
8. Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2011 - 2016
9. Hội nghị thảo luận
10. Chủ tọa hội nghị trao đổi và kết luận một số vấn đề đã thảo luận.
        11. Tổ chức khen thưởng.
12. Bế mạc Kỳ họp.

* GHI CHÚ
- Thời gian làm việc:
+ Buổi sáng: từ 08 giờ 00 (đại biểu có mặt lúc 07 giờ 45 phút để ổn định tổ chức ).
+ Buổi chiều: từ 14 giờ 00

- Trang phục của đại biểu Hội đồng nhân dân tham dự kỳ họp Tổng kết nhiệm kỳ: 
+ Đại biểu nam: Quần tây - Áo sơ mi, thắt cà vạt
+ Đại biểu nữ: Áo dài hoặc vét nữ

(Đeo phù hiệu đại biểu Hội đồng nhân dân khi dự họp)CÁC TIN KHÁC
Ban can tai Flash Player de xem duoc Clip nay.
Số người truy cập: 3503159
Đang online: 109
Báo giá bếp từ nhập khẩu, Khuyến mãi Bep tu am nhập khẩu, Showroom May rua bat am tu giá rẻ, Giá bep tu duc siêu bền,