Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày: 16/11/2016]
Ngày 18/7/2013 UBND thành phố Nha Trang thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp thành phố tại Quyết định số 1497/QĐ-UBND với tên miền nhatrang.khanhhoa.gov.vn
Trang thông tin điện tử tổng hợp thành phố Nha Trang bao gồm các chuyên mục sau: 
- Chuyên mục Giới thiệu: giới thiệu tổng quát điều kiện tự nhiên, lịch sử hình thành, danh lam thắng cảnh thành phố Nha Trang, chức năng nhiệm vụ quyền hạn của UBND thành phố Nha Trang.
- Chuyên mục Tổ chức hành chính: giới thiệu Lãnh đạo Hội đồng nhân dân thành phố; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố; các cơ quan, phòng, ban chuyên môn thuộc UBND thành phố; UBND các xã, phường.
- Chuyên mục Tin tức – sự kiện: gồm các tin nổi bật, chính trị, văn hóa – xã hội, kinh tế, an ninh – quốc phòng.
- Chuyên mục Hội đồng nhân dân: gồm các tin hoạt động, Nghị quyết, giải trình ý kiến cử tri, tài liệu.
- Chuyên mục Thông tin quy hoạch: gồm quy hoạch sử dụng đất; quy hoạch xây dựng; quy hoạch trồng rừng.
- Chuyên mục Cải cách hành chính: gồm văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa, UBND thành phố Nha Trang; bộ Thủ tục hành chính cấp huyện và cấp xã; các báo cáo cải cách hành chính định kỳ.
- Chuyên mục Thống kê: gồm các thông kê về tình hình kinh tế - xã hội của thành phố Nha Trang.
- Chuyên mục Thông tin cho báo chí: cung cấp danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí của UBND thành phố.
- Chuyên mục Thông báo: cung cấp các tin tức, thông báo của UBND thành phố hoặc các cơ quan cấp trên ban hành.
- Chuyên mục Tuyên truyền, phổ biến pháp luật: gồm các tài liệu tuyên truyền các bộ Luật đã được Quốc hội thông qua và các nội dung tuyên truyền đang diễn ra trên địa bàn thành phố Nha Trang.
Trang thông tin điện tử tổng hợp thành phố Nha Trang cung cấp các hệ thống phần mềm tác nghiệp điện tử dành cho các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Nha Trang và nhất là hệ thống Một cửa điện tử thành phố Nha Trang, cung cấp các dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.
Trang thông tin điện tử tổng hợp thành phố Nha Trang cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời những thông tin tổng hợp về chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng; về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; về hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố; hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội thành phố, quảng bá về tiềm năng, lợi thế đầu tư phát triển của thành phố Nha Trang, đồng thời cung cấp những thông tin pháp luật, quy trình giải quyết thủ tục hành chính nhằm phục vụ cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.

CÁC TIN KHÁC
Ban can tai Flash Player de xem duoc Clip nay.
Số người truy cập: 3503173
Đang online: 123
Báo giá bếp từ nhập khẩu, Khuyến mãi Bep tu am nhập khẩu, Showroom May rua bat am tu giá rẻ, Giá bep tu duc siêu bền,