Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày: 16/05/2017]
Hơn 50 đại biểu là cán bộ chủ chốt và đảng viên đã về dự hội nghị học tập quán triệt Kết luận số 10 – KL/TW của Bộ chính trị và báo cáo chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh năm 2017 được tổ chức vào sáng ngày 16/05/2017, tại hội trường UBND xã Vĩnh Thạnh.
Tại đây, các đại biểu đã được nghe đồng chí Trần Thanh Nhã - Phó Ban tuyên giáo thành ủy Nha Trang đã quán triệt Kết luận số 10 – KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Theo đó, Kết luận số 10 đã chỉ ra các nhiệm vụ và giải pháp chính như: nâng cao vai trò, trách nhiệm, gương mẫu của cấp ủy, tổ chức Đảng; tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ cán bộ đảng viên, thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức cán bộ làm công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ; tập trung giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo hành vi tham nhũng, tiêu cực. Cũng tại hội nghị, các đại biểu cũng đã được nghe báo cáo chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phòng cách Hồ Chí Minh năm 2017 với chủ đề “về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Hội nghị nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; đặc biệt là người đứng đầu địa phương cập nhật quy định của Đảng, Nhà nước về công tác công tác phòng chống tham nhũng. Trên cơ sở đó vận dụng vào quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chức trách để đáp ứng yêu cầu công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí trong thời gian tới./.


Ngọc Hảo
CÁC TIN KHÁC
Ban can tai Flash Player de xem duoc Clip nay.
Số người truy cập: 3503079
Đang online: 50
Báo giá bếp từ nhập khẩu, Khuyến mãi Bep tu am nhập khẩu, Showroom May rua bat am tu giá rẻ, Giá bep tu duc siêu bền,