Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày: 13/12/2016]
Căn cứ Nghị Quyết số 05/2015/NQ-HĐND ngày 08/7/2015 của Hội đồng Nhân dân Tỉnh Khánh Hòa về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 về mức thu, quản lý và sử dụng phí thoát nước đô thị và phí vệ sinh trên địa bàn thành phố Cam Ranh và Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 về mức thu, quản lý và sử dụng phí thoát nước đô thị và phí vệ sinh trên địa bàn thành phố Nha Trang.

Căn cứ Công văn số 5751/UBND-XDNĐ ngày 31/8/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND ngày 08/7/2015 của HĐND tỉnh. 

Kể từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017, mức thu và lộ trình thu phí vệ sinh trên địa bàn thành phố Nha Trang tăng 10% so với năm 2016. 

Để đảm bảo các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm túc nghị quyết trên, UBND thành phố Nha Trang đã ban hành văn bản số 7215/UBND-MTĐT ngày 09/12/2016 giao cho UBND các xã, phường phổ biến, tuyên truyền cho các hộ gia đình, cá nhân và hộ kinh doanh (đối tượng thu phí) trên địa bàn chấp hành tốt việc nộp phí vệ sinh theo Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND ngày 08/7/2015 của HĐND tỉnh; Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang triển khai thực hiện việc thu phí và nộp thuế theo đúng quy định.

Quảng Khánh

CÁC TIN KHÁC
Ban can tai Flash Player de xem duoc Clip nay.
Số người truy cập: 3363674
Đang online: 55
Báo giá bếp từ nhập khẩu, Khuyến mãi Bep tu am nhập khẩu, Showroom May rua bat am tu giá rẻ, Giá bep tu duc siêu bền,